آرش خادمی

مؤسس و مدیرعامل هلدینگ آتیه اندیشان سپهر ایرانیان

فتوشاتر نخستین سمپوزیوم بین المللی قنات بلده فردوس

30 آوریل 2020