آرش خادمی

مؤسس و مدیرعامل هلدینگ آتیه اندیشان سپهر ایرانیان

جلد کتاب عدالت و الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی

30 آوریل 2020